HK - Geschiedenis
 
(Advertentie)
1. Tijdlijn - middeleeuwen - klik op afbeelding
3. Het rijk van de Franken in uitbreiding

(Advertentie)
5. De Franken, nieuwe heersers in het Westen
6. De Franken - meerkeuze-oefeningen
(Advertentie)

Hoe slagen de Franken erin hun gebied verder uit te breiden? Wie zijn de Frankische leiders? Hoe besturen zij dat rijk?

POLITIEK: politiek-territoriaal

                     politiek-bestuurlijk

(Advertentie)
14. Interactieve wereldkaart - klik op de kaart
15. Online atlas - klik op de afbeelding
16. Maak zelf tijdlijnen met TimeRime